2023 rugsėjo 26 d. Agrotechnologijų fakultete vyko seminaras „Mėsinės galvijininkystės ūkių veiklos ir konkurencingumo didinimas, taikant inovatyvų reprodukcijos monitoringą“. Seminarą vedė LSMU Gyvulininkystės instituto mokslininkai. Apie mėsinių galvijų bandų valdymo sprendimus reprodukcijos efektyvumo didinimui pranešimą skaitė  Dr. Rasa Nainienė, skaitmenines technologijas mėsinėje galvijininkystėje  pristatė doktorantė Inga Merkelytė, kaip įrengti  sėklinimo punktus ir kaip laikytis darbų saugos, auginant ūkinius gyvūnus aiškino  Dr. Algirdas Urbšys. Seminare dalyvavo Agroverslo technologijų studijų programos studentai ir dėstytojai. Jie diskutavo, uždavė pranešėjams klausimų, taip atsakė į lektorių pateiktus klausimus. Seminaras buvo naudingas, nes seminaro temos yra susijusios su Agroverslo studijų programos studentams dėstomais  dalykais.