2024 m. kovo 19 d. Agrotechnologijų fakultete įvyko seminaras, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti.
Seminaro tikslas – atkreipti fakulteto bendruomenės dėmesį į intensyvų gamtos resursų naudojimą, biologinės įvairovės nykimo priežastis, intensyvios ūkinės veiklos pasekmes.
Seminare pranešimą skaitė LR Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyr. specialistė Virginija Vingrienė. Ji akcentavo, kiek svarbi yra atliekų prevencijos ir tvarkymo strategiją, kalbėjo apie žiedinės ekonomikos  įpročių formavimą, aptarė daiktų taisymo reikšmę žiedinėje ekonomikoje, pasidžiaugė sėkmės pavyzdžiais.
Pranešėja dr. Jūratė Sendžikaitė iš VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ pristatė pranešimą  “Pelkės gamtai, žmogui ir klimatui”. Jame buvo nagrinėjama pelkių pažinimo ir atkūrimo svarba biologinės įvairovės išsaugojimui, klimato reguliavimui, vietos orų formavimui, vandens valymui. Pranešėja akcentavo, kiek pelkės svarbios dirvos erozijos ir durpių klodo suslūgimo prevencijai, atsinaujinančių gamtinių išteklių, kuriuos galima naudoti energetinėms reikmėms, pašarų, statybinių medžiagų, maisto ir farmacijos pramonės gamyboje.
Džiugu, kad seminare dalyvavo ir patys jauniausi. Moksleivės iš  VGTU inžinerijos licėjaus Viktorija Miakinkovaitė ir Žiedė Meškauskaitė pristatė tyrimo apie 5 klasės moksleivių ir mokytojų požiūrį į tvarumą rezultatus.
Aktyvūs buvo ir Agrotechnologijų fakulteto studentai Ugnė Šaltytė, Evita Pranskevičiūtė, Jorė Pulkauninkaitė, Reda Adomavičiūtė,  Julija Trukanaitė, Ignas Medinis, Lukas Reutas ir Linas Narmontas skaitė savo parengtus pranešimus “Transportas ir aplinka”, “Ekologiški namai”, “Lietuvos vandens ištekliai ir jų apsauga”, “Alternatyvi energetika”, “Kaip ūkininkauti nešvaistant resursų?”, “Pakuotės ir aplinka”, “Raudonosios knygos svarba”.
Seminaro metu jo dalyviams buvo pristatyta paroda „EUKI. Pelkininkytės produktai: tvariai ūkininkaudami švelninkime klimato kaitą“ ir „PELKĖS KLIMATUI. Durpių pakaitalai sodininkams“ bei filmas  „Pelkininkystė. Ūkininkavimas šlapiuose durpiniuose dirvožemiuose“.
Seminaras sulaukė didelio fakulteto bendruomenės dėmesio. Viliamės, kad seminare išgirstos mintys ir įžvalgos padės mūsų bendruomenės nariams geriau suprasti apie visuomenės darnios raidos būtinybę.