Gegužės 17 d. Agrotechnologijų fakultete vyko mokslinė – praktinė konferencija  „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2023“, kurią įžanginiu žodžiu atidarė fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė.

Konferencijoje skaitytuose pranešimuose buvo analizuojama žmonių gerovės kūrimo aktualijos, technologinės pažangos tendencijos, skaitmenizavimo sprendimai versle, aplinkosaugos ir žaliojo kurso aspektai, gyvūnų gerovės politikos klausimai, tvarių maisto grandinių kūrimo bei kita problematika.

Norime pasidžiaugti, jog šiais metais konferencijoje pranešimus skaitė ir mūsų kolegos iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo tiriamųjų įstaigų, mūsų socialiniai partneriai, Agrotechnologijų fakulteto studentai.