2021 m. spalio 11-15 dienomis Agrotechnologijų fakultete lankėsi Lenkijos Lomžos aukštosios agroverslo mokyklos administracijos atstovai ir dėstytojai ERASMUS+ programos mobilumo dėstymui vizitui: prorektorius Andrzej Borusiewicz, socialinių mokslų fakulteto dekanas Piotr Ponichtera, Jolanta Puczel ir Janusz Lisowski.

Svečiai pristatė savo aukštąją mokyklą, akcentuodami joje sukurtą puikią infrastruktūrą agroverslo studentų studijoms ir praktiniam mokymui, pabrėžė studijų ir tyriminės veiklos vienovę.

Prorektorius, hab. dr. Andrzej Borusiewicz agroverslo technologijos studijų programos studentams skaitė paskaitas inovatyvaus žemės ūkio temomis: tiksliosios žemės ūkio technologijos ir sistemos, integruota augalų apsauga, drėkinimo kontrolė ir kt., pabrėždamas skaitmeninių technologijų taikymą žemės ūkyje, siekiant tvarumo.

Dekanas dr. Piotr Ponichtera maisto technologijos studijų programos studentus sudomino savo paskaita apie GMO, pateikdamas klausimą, ar turime bijoti genetiškai modifikuotų organizmų. Išryškindamas GMO privalumus ir trūkumus, paliko galimybę studentams į klausimą atsakyti patiems.

Prof. Janusz Lisowski savo paskaitos metu kalbėjo apie ateities medį, (angl. oxytree), kuris dar neturi pavadinimo ir yra vadinamas deguonies medžiu dėl 50 cm skersmens dydžio lapų. Sparčiai augdamas ir užaugindamas didelę lapų masę, oxytree sunaudoja didelius anglies dioksido kiekius ir pagamina apie 10 kartų daugiau deguonies nei kiti lapuočių medžiai. Šis medis buvo sukurtas kaip dviejų Paulovnijos veislių (lot. Paulownia elongata ir Paulownia fortunei) klonų kryžminimo rezultatas. Lomžos aukštosios agroverslo mokyklos teritorijoje yra auginami ir tiriami šie neįprastai sparčiai augantys medžiai, tad profesorius savo paskaitą gausiai iliustravo jo atliktų tyrimų rezultatais, nuotraukomis, atsivežtais medienos pavyzdžiais.

Dr. Jolanta Puczel savo paskaitai pasirinko temą apie alelopatinę augalų sąveiką.

Tai jau antras šios aukštosios mokyklos atstovų vizitas Agrotechnologijų fakultete. Ateityje nutarta plėtoti bendradarbiavimą, studentams sudarant galimybę atlikti praktiką Lomžos aukštojoje agroverslo mokykloje, tęsti abipusius dėstytojų mobilumo vizitus, ieškoti projektinės veiklos galimybių.