Praeita savaitė Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete buvo turtinga renginiais: tarptautinė savaitė, tarptautinė konferencija, vykdomo projekto seminarai. Tuo pačiu metu fakultete lankėsi įvairių ūkių, įmonių atstovai, įvairių asociacijų pirmininkai bei nariai. Susitikimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes su Agrotechnologijų fakulteto agroverslo vadybos ir agroverslo technologijų, cheminės analizės studijų programų dėstytojais. Susitikimo metu nagrinėtos studentų įsidarbinimo galimybės socialinių partnerių įmonėse, aptartos naujos įmonės kūrimo galimybės, išklausytos įvairių sričių specialistų bei studentų nuomonės apie ekologiškų produktų gamybą, perdirbimą, laikymą, sertifikavimą, pardavimo organizavimą, naujos ekologinės įmonės ženklą, ekologiškų produktų tiekimą į rinką, ekologiškų produktų kokybės vertinimą, cheminius tyrimus, biodinamius produktus ir kt. Susitikimą pasiūlė surengti  fakulteto socialinė partnerė, UAB „ Du medu“  savininkė,  Tegra grupės narė Jolanta Šadbarienė, o susitikimą organizavo Tegra grupės vadybininkas Rinardas Goda. Susitikime dalyvavo: Artūras Ladinskis ir Gintas Vincerževkis iš Tegra grupės; dr. Audrius Sasnauskas, Babtų miškininkystės ir sodininkystės instituto direktorius; dr. Mindaugas Sakalauskas, UAB „ Primagra“ savininkas (mišrus ūkis), ūkininkas, ekologinio ūkio (pieninė galvijininkystė) savininkas; ūkininkas Juozas Kulešius, ekologinio – biodinaminio ūkio (mišrus ūkis) savininkas; ūkininkas Arūnas Martinėlis; eko blog‘o rašytojas Povilas Verslovas; Vilma Živatkauskienė, LMGAGA  (mėsinė galvijininkystė) asociacijos direktorė, ekologinio ūkio savininkė; Rasa Čirienė, Biodinamika LT asociacijos prezidentė, „ Žalia Rasa“ parduotuvės savininkė;  Saulius Grakavinas, Ilzenbergo dvaro (mišrus biodinaminis ūkis) gamybos vadovas; Ramunė Vanagaitė, Agroverslo vadybos studijų programos koordinatorė, studijų organizavimo vedėja; Nijolė Ružienė, mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja, chemijos katedros lektorė;  Rasa Miakinkovienė, studijų skyriaus vedėja, lektorė; Edita Kristina Kaurynienė, Agroverslo vadybos ir Agroverslo technologijų studijų programų lektorė, LŪGA ( Lietuvos nykstančių ūkiniai gyvūnų augintojų asociacija ) asociacijos narė;  Agroverslo vadybos studijų programos studentai.

Reikėtų paminėti ir tai, kad buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su GAA (Gamtos apsaugos asociacija) „Baltijos vilkas“ tarybos nare dr. Gintare Žalkauskaite, kuri skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje. Baltijos vilkų tema ypač sudomino fakulteto socialinius partnerius iš Vokietijos, Greifsvaldo universiteto Botanikos ir kraštovaizdžio ekologijos instituto mokslininkus.

Agrotechnologijų fakulteto lektorė

Edita Kristina Kaurynienė