2017 m.  kovo 29 d. Agrotechnologijų fakultete vyko kasmetinė, jau tradicine tampanti mokslinė konferencija ,,Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai”. Konferencijos dalyvius pasveikino fakulteto dekanė dr. N. Liepienė bei Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos menų studijos ansamblis, atlikdamas muzikinius kūrinius. Konferencijoje pranešimus skaitė Utenos ir Vilniaus kolegijos studentai bei Vilniaus kolegijos dėstytojai.

Cheminės analizės studijų programos studentai pristatė Vilniaus miesto šaltinių vandens kokybės, temperatūros įtakos šarmingumo nustatymui, kofeino ir polifenolinių junginių kiekio nustatymo žaliojoje arbatoje tyrimus. Studentės iš Utenos kolegijos atliko ir konferencijoje pristatė konservanto E250 naudojimo prekės ženklo ,,Utenos mėsa” gaminiuose tyrimą. Konferencijos klausytojus labiausiai sudomino pranešimai, pristatantys inovatyvias tendencijas želdinimo, kraštovaizdžio projektavime Europoje ir pasaulyje bei maitinimo versle.

Konferencijos metu Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra apdovanojo ir „Kraštovaizdžio spalvos“ konkurso nugalėtojus. Specialiais portalo DELFI prizais – metinėmis žurnalo „PANELĖ“ prenumeratomis, apdovanotos dvi daugiausiai balsų surinkusios dalyvės: Svėdasų Juozo Tumo–Vaižganto gimnazijos moksleivė Kristina Smeledytė ir KTU gimnazijos moksleivė Ūla Rimkevičiūtė. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto komisija išrinko du darbus-nugalėtojus: Ūlos Rimkevičiūtės ir Paberžės „Verdenės“ gimnazijos moksleivių.

Džiaugiamės, kad ne tik paskutinių, bet ir pirmų kursų studentai aktyviai rengė pranešimus šiai konferencijai. Studentams tai puiki galimybė panaudoti studijų metu įgytas žinias, jomis keistis, padedant dėstytojams, atlikti, išsaugoti bei stebėti tyrimų rezultatų kaitą. Tikimės, kad kartu praleistas laikas ir pristatyti tyrimai ateityje padės aiškiau apibrėžti mokslines ir praktines problemas, dalytis naujomis idėjomis, formuluoti klausimus, kūrybiškai spręsti eksperimentines ir teorines problemas, skleisti rezultatus ir taip užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

Konferencijos organizatoriai