2024 gegužės 20 – 24 dienomis Kraštovaizdžio dizaino studijų programos dėstytoja prof. Marina Valentukevičienė dalyvavo pedagoginio personalo Erasmus+ mainų programoje Lenkijos Varšuvos gyvybės mokslų universitete. Išvyka buvo skirta paskaitoms ir diskusijoms apie tolimesnį bendradarbiavimą Erasmus+ programoje, rengiant įvairius tarptautinius projektus. Dėstytoja skaitė paskaitas studentams, su jais dirbo ir naujoje šiuolaikiškoje laboratorijoje, ir lauko sąlygomis. Paskaitų metu dėstytoja pristatė Lietuvoje ir ES naudojamų aplinkotvarkos technologijų pavyzdžius, taip pat paskaitos buvo pratęstos diskusijomis ir klausimais. Studentai dalyvavo studijų programos aptarime, domėjosi ir svarstė galimybes atvykti į VIKO pagal Erasmus+ programą. Šias paskaitas organizavo Varšuvos gyvybės mokslų universiteto Aplinkos inžinerijos katedros vedėja profesorė, hab. dr. Agnieszka Karczmarczyk ir fakulteto prodekanė, profesorė hab dr. Ana Baryla. Išvykos metu metu vyko susitikimai su Erasmus+ programą administruojančiais atstovais. Prof. Marina Valentukevičienė pristatė Vilniaus kolegiją kaip perspektyvų Erasmus+ programos partnerį, siūlė VIKO studijų dalykus anglų kalba, dalyvavo diskusijose. Po susitikimų su Lenkijos kolegomis sutarta dėl mainų programos tęsimo. Tokios pedagoginio personalo išvykos yra puiki galimybė plėsti užsienio partnerių tinklą tarptautiniam bendradarbiavimui.