Balandžio 1 d. (šeštadienį) buvo pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys.  Pirmoji sutartis tarp Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos ir Agrotechnologijų fakulteto. Jau antri metai gimnazijos moksleiviai aplanko Agrotechnologijų fakultetą, moksleiviai susipažindinami su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programomis. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos menų studijos ansamblis atlieka muzikinius kūrinius konferencijų metu. Reikėtų paminėti, kad ši suaugusiųjų gimnazija  įkurta 1945 m. ir vadinosi Vilniaus 2-oji suaugusiųjų gimnazija, 1949–1951 m. 1-oji suaugusiųjų vidurinė mokykla. 1951 m. mokykla tapo 6-ąja darbo jaunimo mokykla, 1965 m. 6-oji vakarinė pamaininė vidurinė mokykla. Nuo 1998 m.  pavadinta Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų vidurine mokykla. Gimnazija puoselėja senas ir gilias tradicijas. Joje mokosi mokiniai sulaukę 18 metų, tad jų susidomėjimas Agrotechnologijų fakulteto programomis brandus ir motyvuotas. Lektorės bei LDV narės Editos Kristinos Kaurynienės iniciatyvos dėka buvo pakviestas šioje gimnazijoje dirbantis ir socialinius – humanitarinius mokslus dėstantis mokytojas, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Edvinas Šimulynas.  LDV asociacijos pirmininkas lankydamasis  Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedroje kartu su katedros vedėja doc. dr. Rimante Kondratiene apsvarstė bendradarbiavimo galimybes. LDV asociacijos nariai yra ne tik aukštųjų, bet ir Lietuvos daugelio rajonų, miestų ir miestelių gimnazijų, vidurinių mokyklų mokytojai. Asociacija  skelbs informaciją apie Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programas Lietuvos mokykloms.  Agrotechnologijų fakultetas bendradarbiauja su Vokietijos Kaselio, Greifsvaldo bei Anhalto universitetais. Bendradarbiavimui svarbios ir užsienio kalbų (vokiečių kalbos) žinios, ir platesnis bendradarbiavimas su vokiškai šnekančių šalių aukštosiomis mokyklomis bei darbdaviais.  Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Edvinas Šimulynas Vytauto Didžiojo universitete vykusios konferencijos metu  ir  Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos narių visuotiniame susirinkime oficialiai paskelbė apie bendradarbiavimą su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetu.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė