2017 m. balandžio 21 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacija „Biodinamika LT“. Asociacija bendrauja su ekologine bei biodinamine žemdirbyste besiverčiančiais ūkininkais, Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio rūmais, mokslo įstaigomis, savivaldybėmis, sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ bei atlieka nemažą švietėjišką darbą: organizuoja seminarus, konsultuoja besidominčius biodinaminės žemdirbystės klausimais. Esame dėkingi asociacijos „Biodinamika LT“  prezidentei Rasai Čirienei bei jos nariams: ūkininkams, kurie jau verčiasi biodinamine žemdirbyste bei ūkininkams, kurie yra pereinamajame laikotarpyje į biodinaminį ūkininkavimą (Jūratei Užuotienei, Kristinai ir Arūnui Martinėliams, Virginijai ir Remigijui Gailiamas, Aušrinei Šėmienei) už sudarytas sąlygas apžiūrint jų ūkius, jų konsultacijas tobulinant Agroverslo technologijų studijų programą. Dėkojame universitetų mokslininkėms prof. dr. Elvyrai Jarienei, prof. dr. Honoratai Danilčenko, kurios taip pat yra šios asociacijos narės, už mokslinių tyrimų  biodinaminės žemdirbystės srityje sklaidą Agrotechnologijų fakulteto studentams. Mokslo populiarinimas suburia mokslui neabejingus žmones, kurių darbai padeda sklaidyti mitus ir prietarus.

Džiugu, kad fakulteto lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Nijolė Ružienė įsiliejo į „Biodinamika LT“ asociacijos narių gretas.

Agrotechnologijų fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacija „Biodinamika LT“

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra