Lapkričio 17 d. pažintinėje ekskursijoje Agrotechnologijų fakultete lankėsi Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos 9 -11 klasių moksleiviai. Su Vilniaus kolegijoje siūlomomis studijų programomis juos supažindino Anželika Slimanavičienė – Vilniaus kolegijos Priėmimo organizavimo vadovė.

Ne mažiau įdomus buvo ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorės Irenos Čerčikienės moksleiviams vestas praktikumas „Ar vaisių sultys yra elektrolitai“. Dėstytoja supažindino moksleivius su SP Cheminė analizė, pristatė studijuojamus dalykus, praktikas ir karjeros galimybes. Praktinėje praktikumo dalyje dėstytoja su moksleiviais nagrinėjo elektrolitų savybes bei jų funkcijas žmogaus organizme, vaisių sulčių sudėtį, vitamino C savybes, šaltinius, jo poveikį žmogaus organizmui, supažindino su praktikume naudojamais prietaisais ir medžiagomis bei aptarė jo eigą. Moksleiviai, padedami dėstytojos ir SMD narių Gabijos ir Emilio įvairių vaisių sultyse jodometrijos metodu nustatė vitamino C kiekį ir konduktometru išmatavo mineralinių medžiagų kiekį. Ekskursijos pabaigoje moksleiviai, pasiskirstę į kelias komandas, su Agrotechnologijų fakulteto studijų skyriaus vedėja, lektorė Rasa Miakinkoviene žaidė interaktyvų žaidimą “Derėkis ir laimėk derybas”.

Agrotechnologijų fakultetą moksleiviai paliko besišypsančiais veidais. Tikimės, kad ne vienas jų, pabaigęs gimnaziją, pasirinks studijas Vilniaus kolegijoje.