Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros docentė dr. Gražina Palaitytė dalyvavo Agroekologinio ūkininkavimo mokymuose,  kurie vyko žemės ūkio komplekse La Bergerie Nationale, Rambouillet, Prancūzijoje. Mokymai vyko pagal įgyvendinamą Europos Sąjungos Erasmus+ projektą „Teaching agro-ecology in the transitory period and consequences for the Agricultural Knowledge Systems“. Projektą vykdo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su Prancūzijos, Austrijos, Slovėnijos ir Italijos partneriais. 2018 m. sausio 22 – 26 dienomis vykusiuose mokymuose buvo diskutuojama apie agroekologinio ūkininkavimo patirtis projekto partnerių šalyse bei agroekologinio mokymo problemas. Dalyviai nagrinėjo  partnerių parengtą įrankių rinkinį, skirtą agroekologijos mokymui ir mokymuisi. Ypač naudinga buvo dalyvauti diskusijose, vertinant atskirų šalių paruoštus mokymo modulius: Food self-sufficiency in bryding systems at the territory scale, Prancūzija; Community Gardens, Austrija; Ecovillage, Lietuva; Biodiversity, Italija; Secret of the soil, Slovėnija.  Taip pat jau yra parengta vaizdinė medžiaga ir rengiamas e-mokymo įrankis, kuriuos bus galima integruoti į žemės ūkio mokymo programas,  siekiant ugdyti agroekologijos kompetencijas.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros docentė dr. Gražina Palaitytė