Jame pranešimus skaitė Vilniaus kolegijos Veterinarijos katedros lektoriai R. Karalienė, T. Karalis bei Veterinarijos katedros absolventė, Respublikinio veterinarijos aprūpinimo centro darbuotoja M. Balčiūnaitė. Seminaro metu buvo aptartas mikotoksinų poveikis gyvūnų sveikatingumui, dalintasi naujausiomis žiniomis apie veršelių laikymą ir veterinarinius reikalavimus. Taip pat seminaro metu lektorė R. Karalienė pristatė Vilniaus kolegijos Veterinarijos studijų programą. Seminaro klausytojai –  Žemaitijos regiono ūkininkai domėjosi veterinarijos mokslais, uždavinėjo jiems aktualius klausimus. Jie konstatavo, kad Žemaitijoje labai trūksta veterinarijos felčerių.  Su ūkininkais buvo sutarta rengti regione daugiau susitikimų su Vilniaus kolegijos atstovais, kurie populiarintų Veterinarijos studijų programą ir skatintų moksleivius studijuoti šią specialybę.