Forumą atidarė „AgriFood Lithuania DIH” vadovė Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.  Dalyvius sveikino LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, “EIT Food” generalinis direktorius Dr. Andy Zynga.

“Taika maistui svarbesnė nei bei kada. Maisto stygius gali kelti grėsmę taikai. Visi turime panašius iššūkius. Kai kurie iššūkiai, pavyzdžiui, klimato kaitos padariniai yra mūsų visų. Didelis iššūkis sugalvoti sprendimus, kurie padėtų spręsti tiek maisto saugumo, tiek draugiškumo aplinkai ir tvarumo problemas“, – mintimis dalijosi “OECD” Prekybos ir žemės ūkio direktorato direktorė Marion Jansen.

Forumo diskusijose savo įžvalgomis dalinosi skirtingais žemės ūkio, maisto ir kitų susijusių sektorių atstovai, politiniai lyderiai. Diskusijų tematika buvo labai plati: pasaulio aprūpinimas kokybišku maistu, inovacijų didinimas bei skaitmenizacija, anglies ūkininkavimas, jo perspektyvos, maisto mados bei vartotojų lūkesčiai, tvari agromaisto sistema, miesto ūkininkavimas, atsparumo didinimas agromaisto sektoriuje, biomaistas.

Forumo organizatorius – skaitmeninių inovacijų centras “AgriFood Lithuania DIH“ . Vilniaus kolegiją su šiuo socialiniu partneriu sieja įvairiapusis bendradarbiavimas. Tai ir projektinė veikla, dalyvavimas aktualiose diskusijose, iššūkių laboratorijose, konferencijose. “AgriFood Lithuania DIH“ vadovės kvietimu forume dalyvavo ATF Prodekanė Ramunė Vanagaitė, Kraštotvarkos ir agroverslo katedros vedėja  dr. Gražina Palaitytė, Studijų skyriaus vedėja Rasa Miakinkovienė, EIF docentas dr. Antoni Kozič. Forumo metu buvo puiki galimybė susitikti ir su fakulteto socialiniais partneriais bei aptarti bendradarbiavimo perspektyvas.

Nuotraukoje: ATF Kraštotvarkos ir agroverslo katedros vedėja dr. Gražina Palaitytė, ATF Prodekanė Ramunė Vanagaitė, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius, “AgriFood Lithuania DIH” renginių vadovė Edita Karvelienė ir ATF Studijų skyriaus vedėja Rasa Miakinkovienė.