Ūkininkavimo pradmenų kursų vadovė Nijolė Ružienė konferencijos metu skaitė pranešimą „Ūkininkavimo pradmenų mokymo kursų organizavimo aktualijos Vilniaus kolegijoje“, pasidalindama neformaliojo tęstinio mokymo programos įgyvendinimo Vilniaus kolegijoje gerąja patirtimi.

Šiandien ypač aktualu, kad ūkininkai ir kaimo gyventojai gautų kokybiškas mokymo paslaugas, kurios paskatintų pasinaudoti inovatyviomis technologijomis, skatintų socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą ir prisidėtų prie tvaraus verslo politikos įgyvendinimo.