Gerbiami Vilniaus kolegijos darbuotojai,

2020 m. gruodžio 13 d. baigėsi dabartinės Vilniaus kolegijos Darbo tarybos – nepriklausomo kolegialaus Vilniaus kolegijos darbuotojų atstovaujamojo organo – kadencija. Todėl kviečiame Jus 2021 m. sausio 6–7 dienomis dalyvauti naujos Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimuose.
Rinkimuose dalyvauti gali visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys Kolegijos darbuotojai, išskyrus patį darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.
Darbdavio suteiktus elektroninio pašto adresus turintys Kolegijos darbuotojai sausio 6 d. 7.30 val. gaus elektroninius laiškus su aktyvia nuoroda į balsavimo biuletenį, kuriame iš 19-os kandidatų turės pažymėti 11 asmenų, kuriuos siūlys išrinkti naujos Vilniaus kolegijos Darbo tarybos nariais ateinančių 3-jų metų kadencijai.

Balsavimas yra slaptas. Anonimiškumas garantuojamas.

Tarnybinio elektroninio pašto neturinčius Kolegijos darbuotojus prašome rinkimų dienomis nurodytu laiku atvykti į padalinius, kuriuose dirbate, ir išreikšti savo pasirinkimą ranka užpildydami Jums įteiktus rinkimų biuletenius.

Balsuoti galima nuo 2021 m. sausio 6 d. 7.30 val. iki sausio 7 d. 16.00 val.

Prašome susipažinti su kandidatų sąrašu .

Nuoširdžiai dėkojame Jums už aktyvų dalyvavimą rinkimuose!

Vilniaus kolegijos Darbo tarybos rinkimų komisija