Konferencijos tikslas – analizuoti inovatyvių technologijų taikymą siekiant tvaraus konkurencingumo, kuriant darnią aplinką ir modeliuojant ateities specialisto kompetencijas. Su konferencijos programa galite susipažinti ČIA