Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra ir toliau bendradarbiauja su Vilniaus “Židinio“ gimnazija. Susitikimą organizavo Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė. Lektorė moksleiviams pristatė fakulteto istoriją bei trumpai supažindino su visomis fakulteto studijų programomis.

Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijos katedros vedėja doc. dr. Rimantė Kondratienė moksleiviams pristatė Kraštovaizdžio dizaino studijų programą. Docentė moksleivius supažindino su studijų programos studijų formomis bei trukme, programos apimtimi, dėstomais studijų krypties bei specializacijos moduliais, kokios studijų programoje vykdomos praktikos, karjeros galimybėmis. Doc. dr. R. Kondratienė moksleivius supažindino su geriausiais studijų programos absolventų diplominiais darbais.

Lektorė Edita Kristina Kaurynienė pristatė Agroverslo technologijų studijų programą, aptarė, kokie yra numatomi šioje studijų programoje rezultatai, ką šioje programoje absolventai gebės ir kur galės įsidarbinti. Įsidarbinimo klausimas buvo populiariausias tarp gimnazijos moksleivių. Moksleiviams buvo parodytos auditorijos, laboratorijos bei mokymosi priemonės. Jie apsilankė ne tik Kraštotvarkos katedros auditorijose, bet ir Veterinarinės medicinos, Maisto technologijos bei Chemijos  katedrose. Chemijos katedros lektorė Dalė Židonytė moksleivius susipažindino su mokslo taikomosios veiklos laboratorija, o apie Maisto technologijos programą bei vedamus laboratorinius darbus kalbėjo Maisto technologijos katedros lektorė Jurgita Lazdauskienė.

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos vizitinėje kortelėje rašoma apie  šios gimnazijos 60 metų patyrimą formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloje, kad gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymas organizuojamas I-IV gimnazijos klasėse, kuriose dirba kūrybingi, turintys androgogines kompetencijas, mokytojai. Gimnazija yra centrinėje miesto dalyje, patogus susisiekimas, todėl šios gimnazijos moksleiviai pastebėjo patogumą tęsti studijas Agrotechnologijų fakultete. „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos moksleiviai ir  mokytojai Natalija Miliauskienė, Edvinas Šimulynas, kuris yra taip pat ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas, padėkojo Vilniaus kolegijos dėstytojai Edita Kristinai Kaurynienei bei Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijos katedros vedėjai docentei dr. Rimantei Kondratienei už  susitikimo organizavimą bei nuoširdų priėmimą. Tuo pačiu Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijos katedra norėtų padėkoti kitų programų dėstytojams bei administratoriams už pagalbą vykdant šį renginį: Jurgitai Lazdauskienei,  Dalei Židonytei, Dovilei Lobyncevaitei.

Kraštotvarkos ir Agroverslo technologijos katedra