Žemės ūkio studijų krypties komitetas

  1. Komiteto pirmininkė – dr. Gražina Palaitytė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja, docentė;

Nariai:

  1. Edita Kristina Kaurynienė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė;
  2. Rasa Miakinkovienė, Studijų skyriaus vedėja, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė;
  3. Ramunė Vanagaitė, prodekanė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorė;
  4. Jonas Sviderskis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius;
  5. Raimundas Juknevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas;
  6. Skirmantė Grigonė, agroverslo technologijų studijų programos pirmo kurso studentė.