Ūkininkavimo pradmenų kursai

Registracija į lapkričio mėnesio grupę baigta. Prašome registruotis 2021 m. sausio mėnesiui.
Karantino metu organizuosime kursus nuotoliniu būdu.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas yra VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros akredituota įstaiga neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programos Ūkininkavimo pradmenys (kodas 296081073) vykdymui.

Mokymo programa skirta asmenims, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį ir verstis žemės ūkio, žuvininkystės ir/ar miškų ūkio veikla. Mokytis pagal mokymo programą gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

 Mokymo programos trukmė – 5 savaitės, apimtis – 160 val.

 Mokymo programa vykdoma kasdieninio mokymo ir savišvietos būdu.

KASDIENIO MOKYMO GRUPĖJE BŪDU užsiėmimai vyks darbo dienomis nuo 17 val., kartais ir šeštadieniais nuo 8.00 val.
SAVIŠVIETOS BŪDU
Vadovaujantis Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 (2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija) (toliau – Aprašas), asmuo gali pasirengti savišvietos būdu (savarankiškai) profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijos vertinimui, jei jis yra baigęs vidurinio ugdymo programą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

Mokantis savišvietos būdu savarankiškai susipažįstama su mokymo teikėjo pateikta dalykų mokymo medžiaga. Savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko lektoriumi atliekamos praktinės užduotys.

Mokomųjų dalykų įvertinimas – įskaita.

Kursai baigsis praktika, kurios metu parengiamas praktinis darbas (ataskaita) pagal jūsų esamo ar būsimo ūkio specializaciją (temą galima pasirinkti iš šių dalykų; Augalininkystė, Ūkinių gyvūnų auginimas, Žemės ūkio mechanizavimas ir statyba).

Praktinis darbas ginamas komisijoje.

Mokymo programos kursai vyksta Studentų g. 39A, Vilnius

Numatoma kursų pradžia 2020 m. lapkričio mėn. (kai susidarys grupė). Kursai mokami, kainos teirautis žemiau nurodytais kontaktais.

Kviečiame registruotis, mes su jumis susisieksime.

Registracijos į kursus anketą rasite čia:

Pasiteiravimui: El. paštas: a.mikeniene@atf.viko.lt
Tel. +370 640 41 812;
Studentų g. 39 A, Vilnius, 226 kab.