Ūkininkavimo pradmenų kursai

KVIEČIAME registruotis mokymo programos „ŪKININKAVIMO PRADMENYS“ kursams

Registracija į 2022 m. lapkričio 14 d. grupę baigta
Planuojama kursų pradžia: 2023 m. sausio mėn. pabaigoje

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas yra VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros akredituota įstaiga neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programos Ūkininkavimo pradmenys (kodas 296081073) vykdymui.

Mokymo programa skirta asmenims, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį ir verstis žemės ūkio, žuvininkystės ir/ar miškų ūkio veikla. Mokytis pagal mokymo programą gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

Mokymo programos trukmė – 5 savaitės, apimtis – 160 val.

Mokymo programa vykdoma kasdieninio mokymo ir savišvietos būdu.

KASDIENIO MOKYMO – vyksta užsiėmimai pagal tvarkaraštį.

SAVIŠVIETOS BŪDU
Vadovaujantis Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-210 redakcija, asmuo gali pasirengti savišvietos būdu (savarankiškai) profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijos vertinimui, jei jis yra baigęs vidurinio ugdymo programą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

Mokantis savišvietos būdu savarankiškai susipažįstama su mokymo teikėjo pateikta dalykų mokymo medžiaga. Savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko lektoriumi atliekamos praktinės užduotys.

Mokomųjų dalykų įvertinimas – įskaita.

Kursai baigsis baigiamojo darbo parengimu (ataskaita) pagal jūsų esamo ar būsimo ūkio specializaciją (baigiamojo darbo temą galima pasirinkti iš šių dalykų: augalininkystė, gyvulininkystė, akvakultūra, miškininkystė).
Baigiamasis darbas ginamas komisijoje.

Su mokymo programa galite susipažinti čia:
https://www.litfood.lt/media/files/%C5%AAP%20programa%20(galutine)2022-03-21.pdf

Mokymo programos kursai vyksta  darbo dienomis nuo 17.00 – 20.30 val., kartais ir šeštadieniais – nuo 8.00 – 12.00 val.

Vieta: Studentų g. 39A, Vilnius.

Kursai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu MS Teams platformoje.

Numatoma kursų pradžia 2022 m. lapkričio 14 d.

Grupėje: 30 asmenų.

Kursai mokami, kainos teirautis žemiau nurodytais kontaktais.

Kviečiame registruotis

Registracijos į kursus anketą rasite čia:

Su užsiregistravusiais susisieksime ir informuosime apie dokumentų pateikimą.

Pasiteiravimui: El. paštas: a.mikeniene@atf.viko.lt
Tel. +370 640 41 812;
Studentų g. 39 A, Vilnius, 226 kab.