Ūkininkavimo pradmenų kursai

KVIEČIAME dalyvauti mokymo programos „ŪKININKAVIMO PRADMENYS“ kursuose 2021 m. RUGSĖJO mėn.

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas yra VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros akredituota įstaiga neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programos Ūkininkavimo pradmenys (kodas 296081073) vykdymui.

Mokymo programa skirta asmenims, siekiantiems įregistruoti ūkininko ūkį ir verstis žemės ūkio, žuvininkystės ir/ar miškų ūkio veikla. Mokytis pagal mokymo programą gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

Mokymo programos trukmė – 5 savaitės, apimtis – 160 val.

Mokymo programa vykdoma kasdieninio mokymo ir savišvietos būdu.

KASDIENIO MOKYMO GRUPĖJE BŪDU užsiėmimai vyks darbo dienomis nuo 17 val., kartais ir šeštadieniais nuo 8.00 val.

SAVIŠVIETOS BŪDU

Vadovaujantis Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 (2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija) (toliau – Aprašas), asmuo gali pasirengti savišvietos būdu (savarankiškai) profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijos vertinimui, jei jis yra baigęs vidurinio ugdymo programą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma vadovaujantis Aprašo nuostatomis.

Mokantis savišvietos būdu savarankiškai susipažįstama su mokymo teikėjo pateikta dalykų mokymo medžiaga. Savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko lektoriumi atliekamos praktinės užduotys.

Mokomųjų dalykų įvertinimas – įskaita.

Kursai baigsis praktika, kurios metu parengiamas praktinis darbas (ataskaita) pagal jūsų esamo ar būsimo ūkio specializaciją (temą galima pasirinkti iš šių dalykų: Augalininkystė, Ūkinių gyvūnų auginimas, Žemės ūkio mechanizavimas ir statyba).
Praktinis darbas ginamas komisijoje.

Su mokymo programa galite susipažinti čia:
https://www.litfood.lt/media/file/zemdirbiu%20mokymas/pradedantiesiems%20ukininkauti/Uk_pradmenu_m_p_NR.VI-002-2010-01-10_30_PDF-2020-02-19-%202019-03-10.pdf

Mokymo programos kursai vyksta Studentų g. 39A, Vilnius. Darbo dienomis nuo 17 val., kartais ir šeštadieniais – nuo 8 val.
Karantino metu kursai vykdomi nuotoliniu būdu MS Teams platformoje.

Numatoma kursų pradžia 2021 m. rugsėjo mėn. viduryje.

Kursai mokami, kainos teirautis žemiau nurodytais kontaktais.

Kviečiame registruotis rugsėjo mėn. grupei

Registracijos į kursus anketą rasite čia:

Su užsiregistravusiais birželio mėn. susisieksime iki liepos 5 d., liepos – rugpjūčio mėn. susisieksime rugpjūčio paskutinę savaitę ir informuosime apie dokumentų pateikimą.

Pasiteiravimui: El. paštas: a.mikeniene@atf.viko.lt
Tel. +370 640 41 812;
Studentų g. 39 A, Vilnius, 226 kab.