Roberta Žukauskaitė

2005 metais įstojau į Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto maisto produktų technologijos studijų programą. Studijų metai prabėgo sėkmingai. Puikiai sutariau su dėstytojais ir grupės draugais. Studijuojama programa patiko – nesigailėjau, kad įstojau, nors iš pradžių nelabai supratau programos esmę. Tačiau jau antraisiais studijų metais pradėjau mąstyti, kaip pratęsti mokslus ir įgyti šios srities ne tik bakalauro, bet ir magistro laipsnį. Vėliau man buvo suteikta galimybė studijuoti pagal LLP/Erasmus tarptautinių mainų programą. Žinoma, to negalėjau atsisakyti. Parašiau prašymą, sėkmingai buvau atrinkta, tad žiemos semestrą studijavau Nitros žemės ūkio universitete (Slovakija). Paskaitos buvo dėstomos anglų kalba. Pusmetis prabėgo labai greitai, tačiau įgyta gyvenimiška patirtis, profesinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, manau, išliks visam gyvenimui. Studijos minėtame universitete mane tarsi užbūrė, tad pasižadėjau čia dar sugrįžti. Paskutiniai, sunkiausi, studijų metai Vilniaus kolegijoje asmeniškai man buvo patys geriausi, nes buvo dėstomos paskaitos, susijusios su mūsų pasirinkta specializacija. Aš buvau pasirinkusi mėsos produktų technologiją, nes maniau, kad turėsiu didesnių galimybių įsidarbinti. Studijuodama Kolegijoje įgijau daug dalykinių ir praktinių žinių, kurios pravertė ir vėliau.
2008 metais sėkmingai baigiau Vilniaus kolegiją ir įgijau profesinio bakalauro laipsnį. Taigi, buvau viena pakopa arčiau tikslo. Netrukus nutariau tęsti studijas ir įgyti magistro laipsnį. Todėl pasirinkau magistrantūros studijas jau minėtame Nitros universitete. Vienerius metus tobulinau slovakų kalbos žinias, o 2009 metais įstojau į maisto produktų technologijos studijų programą. Magistrantūros studijų trukmė Nitros universitete – dveji metai. 2011 metais baigiau minėtą aukštąją mokyklą – man buvo suteikta inžinieriaus kvalifikacija. Šios studijos Slovakijoje atitinka Lietuvos aukštųjų mokyklų magistrantūrą. Šiuo metu gyvenu ir dirbu Slovakijoje. Artimiausi mano planai ambicingi – planuoju tęsti doktorantūros studijas tame pačiame Nitros universitete.