Monika Zdanavičiūtė

Vilniaus kolegijoje Agrotechnologijų fakultete studijavau veterinarijos studijų programą. Apsispręsti kur mokytis nebuvo sunku, kadangi nuo vaikystės mylėjau gyvūnus ir svajojau juos gydyti, todėl ir studijas Vilniaus kolegijoje Agrotechnologijų fakultete pasirinkau sąmoningai. Norėjau įgauti, ne tik teorinių žinių bet ir daugiau praktinių įgūdžių. Čia mokydamasi supratau, kad norint pagelbėti gyvūnams, reikia ne tik didelės meilės, bet ir labai stiprios motyvacijos, kurios pasisemdavome iš dėstytojų kiekvieno praktinio užsiėmimo metu. Veterinarinės medicinos katedros dėstytojai nuolat suteikdavo ne tik profesionalių žinių bei patarimų, bet ir mokė tobulėti ir giliau domėtis man patinkančia specialybe. Per visus mokslo metus įgautą patirtį, žinias, praktinius įgūdžius sėkmingai pritaikau savo darbovietėje Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Visada liksiu dėkinga savo buvusiems dėstytojams, už nuoširdumą, pagalbą, suteiktas žinias, bei motyvaciją siekti didesnių aukštumų.