TestinisPagrindinė informacija

Programos pavadinimas:  Veterinarija
Kodas:  6531HX001
Fakultetas:  Agrotechnologijų fakultetas
Krypčių grupė: Veterinarijos mokslai
Studijų kryptis: H01 Veterinarija
Dėstoma kalba: Lietuvių
Forma: nuolatinė
Trukmė: 3 metai
Suteikiamas laipsnis:  Veterinarijos mokslų profesinis bakalauras, veterinarijos felčerio kvalifikacija
Studijų programos kreditai: 180

Įdomu

Nuo mažumės tau patiko gyvūnai? Auginai ir rūpinaisi šuniu, katinu, jūros kiaulyte ar papūga?  Tau smagu, kai vaikščiojant miške greta amsi ir draugiškai uodegą vizgina nepailstantis keturkojis, o vakare, skaitant knygą, greta susisuka ir jaukiai murkia katinas? Pagalvok, gal savo būsimą profesinę veiklą norėtum susieti su pagalba gyvūnams, jų sveikata bei gerove? Tuomet veterinarijos studijos kaip tik tau. Vilniaus kolegija yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, kuri siūlo kolegines veterinarijos krypties studijas.
Norėdamas, išvykti dalinėms studijoms ir praktikoms, galėsi rinktis ir užsienio šalis. Mūsų  studentai vyksta į Ispaniją, Jungtinę Karalystę, Slovėniją, Turkiją, Rumuniją, Estiją ir kitur.

Apie mainų programose dalyvaujančias mokymo įstaigas sužinosi čia.

Įvairu

Baigtos Veterinarijos studijos garantuoja ypač didelį veiklų pasirinkimą. Galės dirbti smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikose, stambiųjų gyvulių ūkiuose, privačiose veterinarijos paslaugų įmonėse, zooparduotuvėse, beglobių gyvūnų organizacijose, maisto ir veterinarijos laboratorijose, farmacijos įmonėse, o gal pradėsi savo verslą. Daugiau apie studijų dalykus:

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specialybės kalba ir akademinis raštingumas 3 E
Profesinė užsienio kalba 3 E
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 E
Taikomoji biologija 5 E
Gyvūnų anatomija 13 E
Profesinė etika ir komunikacija 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Paukštininkystė ir paukščių ligos 3 E
Akvakultūra 3 E
Gyvūnų gerovė 3 E
Taikomoji etologija 5 E
Farmakologija ir vaistų administravimas 3 E
Veterinarinė patologija 7 E
Gyvūnų fiziologija 6 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vidaus ligų propedeutika 10 E
Gyvūnų akušerija ir reprodukcija 5 E
Epidemiologija 5 E
Chirurgija 10 E
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Parazitologija 4 E
Zoonozės ir maisto higiena 3 E
Mikrobiologija 3 E
Slaugos procesas ir klinikiniai įgūdžiai 10 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamieji dalykai I 4 E
Laisvai pasirenkamieji dalykai II 6 E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Ūkinių gyvūnų priežiūra ir slauga 6 E
Egzotinių gyvūnų sveikatingumo ypatumai 7 E
Smulkiųjų gyvūnų priežiūra, veislės ir slauga 7 E
Ūkinių gyvūnų slaugos profesinės veiklos praktika 10 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Gyvūnų augintinių slaugos profesinės veiklos praktika 10 A
Baigiamoji praktika 10 A
Baigiamasis darbas ir baigiamasis egzaminas 10 (7/3) BD, BE

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vertinimas*:
E – egzaminas;
A – ataskaita;
BD – baigiamasis darbas;
BE baigiamasis egzaminas.

 

Ko išmoksiu

Baigęs studijas tapsi aukštos kvalifikacijos veterinarijos felčeriu. Tu mokėsi profesionaliai asistuoti veterinarijos gydytojui chirurginių operacijų metu, išmoksi parengti gyvūnus medicininėms procedūroms bei tyrimams, suteikti pirmąją pagalbą, įvertinti klinikinę gyvūno būklę ir negalavimus.

Baigęs studijas gebėsi:

 • paskirti gyvūnų priėmimo laiką, priimti gyvūnus į kliniką ir užtikrinti, kad gyvūnu bus tinkamai pasirūpinta;
 • atlikti finansines operacijas po konsultacijos ar gydymo, parduoti atitinkamus produktus;
 • prižiūrėti veterinarijos kliniką, tinkamai parengti klinikos aplinką, įrankius ir medžiagas;
 • parengti pacientus medicininėms procedūroms bei tyrimams;
 • suteikti pirmąją pagalbą, įvertinti klinikinę gyvūno būklę, palaikyti pagrindines gyvybines funkcijas ir atlikti pirminę diferencinę diagnostiką;
 • suteikti gyvūnui priežiūrą, atpažinti ir apibūdinti ligų pasireiškimo būdus ir jų eigą, klinikinių požymių sunkumą;
 • prižiūrėti gyvūno gijimą, suteikti gyvūnui būtiną pooperacinę priežiūrą;
 • perduoti veterinarijos gydytojo paaiškinimus klientui, kaip prižiūrėti sergantį gyvūną namuose;
 • paimti kraujo, šlapimo ir kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir juos ištirti;
 • parengti diagnostinę vaizdo įrangą, medžiagas ir patį gyvūną vaizdo diagnostikai;
 • asistuoti  veterinarijos gydytojui atliekant gyvūno rentgeninį tyrimą;
 • tinkamai parengti gyvūnus, kad veterinarijos gydytojas galėtų atlikti medicinines procedūras ar tyrimus;
 • veterinarijos gydytojo pavedimu saugiai ir efektyviai atlikti kai kurias klinikines diagnostines ir gydomąsias procedūras;
 • asistuoti veterinarijos gydytojui chirurginių procedūrų metu, jo pavedimu atlikti nesudėtingas operacijas;
 • parinkti tinkamas priemones ir prižiūrėti gyvūną pooperaciniu laikotarpiu;
 • parengti anestezijos įrangą ir priemones atitinkamai anestezijos procedūrai atlikti;
 • parengti gyvūną anestezijai, asistuoti veterinarijos gydytojui vykdant ir palaikant anesteziją;
 • išduoti klientams vaistus, paskirtus veterinarijos gydytojo, ir paaiškinti, kaip tinkamai ir saugiai juos naudoti ir saugoti;
 • apskaičiuoti veterinarijos gydytojo paskirtą vaisto dozę ir suduoti ar įvesti ją gyvūnui;
 • tinkamai laikyti ir saugoti veterinarinę dokumentaciją, racionaliai atlikti skaičiavimus, tvarkyti veterinarinių preparatų apskaitą.

Ar studijas finansuoja valstybė?

Studijuoti  Veterinariją galima valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose.
Stojant į valstybės finansuojamą vietą reikia išlaikytų 3 valstybinių brandos egzaminų.
Stojant į valstybės nefinansuojamą vietą reikia išlaikyti 1 valstybinį brandos egzaminą.
Minimalus konkursinis balas, renkantis Veterinarijos studijas studijas yra ne mažesnis kaip 4,3. Jį sudaro:

Dalykas Koeficientas Skaičiuojama
Biologija 0,4 E
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 E
Chemija arba matematika 0,2 E/MP
Kitas dalykas (pasirinktinai, nesutampantis su 1, 2, 3) * 0,2 E/MP

 

E – valstybinis brandos egzaminas;
MP – metinis pažymys.

* Į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas iš brandos atestato. Dedamąja dalimi gali būti ir kvalifikacijos egzamino (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.

Apie  priėmimo sąlygas, skiriamus papildomus balus skaityk čia.

 

Ar gaučiau stipendiją?

Gerai besimokantys studentai gali gauti stpendiją. Studentams studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ir neturintiems akademinių skolų pagal studijų rezultatus gali būti skiriamos skatinamosios stipendijos. Paprastos stipendijos dydis yra 40 Eur, padidintos – 120 Eur.
Studentams, priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, gali būti skiriama  Studijų stipendija. Ją tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o gauna surinkę aukščiausius vidurinio ugdymo programų balus. Metinis Studijų stipendijos dydis atitinka vienerių studijų metų kainos dydį.
Pažangiausi studentai gali pretenduoti į Lietuvo Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nesi vilnietis?

Fakultete yra bendrabutis, kuriame apgyvendinami visi norintys studentai. Jame veikia nemokamas interneto ryšys, sudarytos puikios buities sąlygos. Bendrabutis yra šalia fakulteto, netoli miesto centras. Nuomos mokestis nuo 55 Eur/mėn.

Ar būsi paklausus darbo rinkoje?

Šiandien vis daugiau žmonių namuose ima laikyti ir globoti pačius įvairiausius gyvūnus. Visiems jiems reikia veterinaro pagalbos. Veterinarijos studijas baigę studentai yra ypač geidžiami darbuotojai veterinarijos klinikose visoje Lietuvoje. Mūsų studentai dirba AB „Vilniaus paukštynas“, UAB „Vaidos klinika“, UAB „Jakovo veterinarijos centras”, UAB „Žvėryno veterinarijos gydykla”, Lietuvos zoologijos sode, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, UAB „Zooveterinarijos centras „TOTO“, UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“, UAB “Magnum veterinarija”, ŽŪB “Tėviškė”, „Ginkūnų agrofirma“ ir kt.

Patiko mokytis?

Baigęs Veterinarijos studijas Agrotechnologijų fakultete, mokslus galėsi tęsti Lietuvos Sveikatos mokslų universitete, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Nori sužinoti daugiau?

Norėtum apie Kraštovaizdžio dizaino studijas sužinoti daugiau ar turi klausimų?
Mūsų fakulteto dėstytojai rengia nuotolinės konsultacijas ir plačiau papasakoja apie studijas, atsako
į rūpimus būsimųjų studentų klausimus.

Klausimus gali pateikti stojantiesiems@atf.viko.lt

Nuomonės

Nori sužinoti, ką apie studijas galvoja kiti? Spausk ČIA.

…Sveiki, rašome Jums tiesiai iš Ispanijos ir norėjome pasidalinti įspūdžiais. Aš ir mano draugė Gabija vis dar tęsiame absolvento praktiką pagal Erasmus + programą Huelvos mieste, dirbame Nexo Centros Veterinarios (Punta Umbría ir Huelva) klinikose. Praktiką atliekame dviejose klinikose ir kas savaitę vis pasikeičiame. Esame labai patenkintos, visi klinikų darbuotojai labai malonūs, gavome daug naujų žinių, išmokome dar geriau ir laisviau bendrauti ispanų kalba, o oras tiesiog pasaka. Mums labai pasisekė, nes pasirinkome kliniką, kur dirba geriausias šio regiono veterinaras Fausto Andres Funez ir jo dukra Rebeca. Praktika Ispanijoje  suteikė galimybę labiau pažinti egzotinius gyvūnus, labiau įsigilinti į Ispanijoje vyraujančias erkių, blusų pernešamas ligas, jų gydymą ir prevenciją. Taip pat įgijome darbo laboratorijoje praktikos, mums leidžia atlikti visus galimus tyrimus. Stebėjome ir teko asistuoti netgi traumatologijos ir navikų šalinimo operacijose. Vykome į namus kartu su veterinarijos gydytoju ir vakcinavome augintinius. Teko susidurti su gana sudėtingais atvejais, kai gyvūnui reikėjo suteikti pirmąją pagalbą. Yra apribojimų dėl Covid-19 pandemijos, bet  praktiką leidžiama atlikti, kol kas karantinas neįvestas, tad tikimės geriausio. Tikrai nesigailime, kad išvažiavome ir toliau džiaugiamės Ispanija!”

Absolventės Laura Zimblytė ir  Gabija Ignatavičiūtė

…Veterinarijos studijos Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete man padėjo suprasti, kad būtent ši specialybė ir yra mano ateitis. Studijos buvo labai įdomios, informatyvios, o visas mums suteiktas teorines žinias galėjome pritaikyti praktiškai ir taip dar labiau pagilinti savo įgūdžius. Išmokome dirbi su daug gyvūnų rūšių. Smagu, kad net baigus mokslus dėstytojai labai geranoriškai konsultuoja ir atsako į iškilusius klausimus. Džiaugiuosi, kad įgytos žinios ir praktinė patirtis padėjo man greitai susirasti darbą. Esu labai laiminga, kad baigusi vidurinę mokyklą veterinarijos specialybę.“

Absolventė Evelina Jankauskaitė.

…Mano gyvenime pirmasis augintis atsirado, kai būdama 3 metukų, grįžau iš kiemo nešina kačiuku. Jau tada šeimyna suprato, kad aš ir gyvūnai esame neatskiriami. Po mokyklos baigimo stoti mokytis neskubėjau, daug domėjausi, taigi rinkdamasi studijas žinojau, ko tiksliai noriu ir ką gausiu. Taip po trumpos pertraukos atsiradau Vilniaus kolegijoje. Studijuodama Veterinariją jau pirmame kurse sėkmingai įsidarbinau pagal būsimą specialybę ir šiuo metu dirbu bene didžiausioje Vilniuje veterinarijos klinikoje.

Studentė Egidija Kaziukonytė