Studijų programos

Fakultete studentai studijuoja pagal šias aukštųjų koleginių studijų programas:

Agroverslo technologijos 
Cheminė analizė (specializacijos: biocheminiai tyrimai; cheminiai tyrimai).
Cheminės analizės studijų programos aprašas, 1 priedas, 4 priedas
Maisto technologija (specializacijos: duonos kepimo technologija; mėsos produktų technologija; vaisių, uogų ir daržovių laikymo ir perdirbimo technologija, maitinimo įmonių gamybos technologija);
Maisto technologijos studijų programos aprašas
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas
Veterinarija (specializacijos: smulkiųjų gyvūnų slauga; laboratorinė diagnostika);
Veterinarijos studijų programos aprašas
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas
Kraštovaizdžio dizainas (specializacijos: mažoji želdynų architektūra; dekoratyvinė sodininkystė);
Priedas1  Priedas2  Priedas3