Ištęstinės studijos

Nuo 2020 m. į ištęstines studijas studentai nepriimami. Alternatyviai siūloma rinktis nuolatines sesijines studijas.

Ištęstinių studijų organizavimo tvarka įstojusiems 2017 m., 2018 m., 2019 m.
Ištęstinių studijų trukmė 4 metai, apimtis – 180 kreditų, vienų mokslo metų studijų apimtis – 45 kreditai.

Ištęstinės studijos organizuojamos sesijomis: rudens semestre (4 savaitės) ir pavasario semestre (4 savaitės). Pagal sudarytą tvarkaraštį studentai klauso paskaitų, dalyvauja praktikumuose, seminaruose. Studijų medžiaga talpinama nuotolinio mokymo Moodle aplinkoje, kurią studentai gali studijuoti savarankiškai.

Visiems studentams organizuojamos:

  • konsultacijos nuotolinio mokymo Moodle, Teams aplinkoje, el. paštu;
  • individualios konsultacijos tarp sesijų;

Ištęstinių studijų skyriuje studijuojamos studijų programos:

  • AGROVERSLO TECHNOLOGIJOS (plačiau(studijų planai įstojusiems 2018, 2019 m.)
  • MAISTO TECHNOLOGIJA (plačiau(studijų planai įstojusiems 2018, 2019 m.)
  • KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS (plačiau(studijų planai įstojusiems 2018, 2019 m.)
KONTAKTAI:
Agrotechnologijų fakultetas
Studentų 39A, LT-08106 Vilnius
Tel. +370 640 41 804, +370 640 41 812
El. paštas: studiju.skyrius@atf.viko.lt
Studijų skyriaus vedėja
(226 kab.)
Rasa Miakinkovienė studiju.skyrius@atf.viko.lt
Studijų skyriaus vadybininkė
(226 kab.)
Asta Mikėnienė a.mikeniene@atf.viko.lt