Konferencija 2021

Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2021
Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija

2021 m gegužės 6 d.
Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas

Registracija