Veterinarijos katedra: mokslinė veikla

Katedros dėstytojai leidžia knygas, rengia mokslinius straipsius, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja projektuose, vykdo mokslinius tyrimus, organizuoja seminarus.

Mokymo ir mokymosi knygos:

 • Viskas apie naminius gyvūnus. Gyvūnų augintojo vadovas / A. Paukštė, J. Morkūnas ir kt. – Kaunas: Terra Publica, 2010. 204 p. ISBN 978-9955-652-70-0.
 • Intervencinės veterinarinės medicinos pagrindų praktinių darbų metodinė medžiaga / V. Jarulė, A. Paukštė – Vilnius: UAB Ciklonas, 2013. 57 p.
 • Smulkiųjų gyvūnų slaugos praktinių darbų metodinė medžiaga / V. Jarulė, I. Misevičiūtė, K. Radziulis – Vilnius: UAB Ciklonas, 2013. 56 p.
 • JARULĖ, Virginija, BALKEVIČIUS, Mikas. Veterinarijos felčerio probleminio mokymosi gidas: metodinės rekomendacijos fasilitatoriui ir besimokančiajam. Mokomoji knyga. 2016. Tir. 200 egz. P. 55. ISBN 978-609-436-045-9.
 • BALKEVIČIUS, Mikas, JARULĖ, Virginija. Probleminių situacijų sąvadas: veterinarijos felčerių probleminio mokymosi priemonė. Mokomoji knyga. 2017. Tir. 50 egz. P. 75. ISBN 978-609-436-047-3.

Publikacijos mokslo leidiniuose:

 • Gružauskas R., Jarulė V., Semaškaitė A., Racevičiūtė-Stupelienė A., Buckiūnienė V. Skirtingo kalcio ir fosforo santykio lesale įtaka vištų dedeklių produktyvumui ir kokybiniams kiaušinių rodikliams. Kaunas: Veterinarija ir zootechnika (Vet Med Zoot). 2011, T. 56 (78). ISSN 1392-2130.
 • Liviu Miron and Co-authors: Dumitru Acatrinei, Olimpia Iacob, Larisa Ivanescu, Lavinia Ciuca, Constantin Roman, Raluca Mindru, Andrei Lupu, Andrei Cimpan, Gabriela Martinescu, Elena Velescu, Mioara Matei, Carmen Manciuc, Alina Manole, Doina Azoicai, Florentina-Manuela Miron, Gianina-Ana Massari, Anca Colibaba, Cintia Colibaba, Stefan Colibaba, Elza Gheorghiu, Andreea Ionel, Tomas Karalis, Ruta Karaliene, Virginija Jarulė, Leonora Norviliene, Donata Katinaite, Daiva Malinauskiene, Salvatora Angela Angioni, Elisabetta Di Giannatale, Simona Iannetti, Ilaria Pascucci, Ombretta Pediconi, Francesco Pomilio, Valentina Zenobio, Antonio Giordano, Nenad Turk, Zoran Milas, Zeljana Kljecanin Franic (2019). Handbook of Main Zoonotic Diseases Identified in 4 EU Countries: Romania, Italy, Croatia and Lithuania. Editura Ion Ionescu de la Brad. Tiražas 616, p. 167. ISBN : 978-973-147-334-5.
 • Parašytas straipsnis tema “Pieninė galvininkystė ir klimato kaita: mitai ir tikrovė”, 2020 m.

 Skaityti pranešimai tarptautinėse konferencijose:

 • Paukštė: tarptautinė konferencija ISSUES OF ANIMAL WELFARE 2012, pranešimo tema: EU Animal Welfare Strategy 2012–2015.
 • V. Jarulė: tarptautinė konferencija ISSUES OF ANIMAL WELFARE 2012, pranešimo tema: Laying Hens Welfare Requirements.
  I. Misevičiūtė: tarptautinė konferencija ISSUES OF ANIMAL WELFARE 2012, pranešimo tema: Animal Torture and Unlawful Killing.
 • Neverovas, Lukas; Jarulė Virginija (2019). Dirofiliariozė ir jos paplitimas Europoje. Respublikinės studentų mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai“ konferencijos pranešimas.
 • Respublikinėje mokslinėje – praktinėje pedagogų konferencijoje “Sveika mityba – raktas į sveikesnį gyvenimą” pranešimas “Dažniausiai pasitaikančios gyvūninės kilmės maisto zoonozės” (2021), Zdanavičiūtė.
 • Palinauskas, V., Žiegytė, R., Šengaut, J., Bernotienė, R. 2018. Different paths – the same virulence: Experimental study on avian single and co-infections with Plasmodium relictum and elongatum. 4th International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife, Beijing, China.
 • Palinauskas, V., Žiegytė, R., Šengaut, J., Bernotienė, R. 2018. Different paths – the same virulence: Experimental study on avian malaria infections. 21st Conference on Laboratory Animals in Research, Vilnius, Lithuania.
 • Tarptautinė konferencija tema „Analysis of mechanical properties of spayed canine lumbar vertebrae“ (2021), Kostenko.
 • Tarptautinė taikomosios matematikos ir skaitinio modeliavimo konferencija tema „Osteoporozės paveikto šunų juosmens L2 slankstelio gniuždymo modeliavimas baigtinių elementų metodu“(2021), E. Kostenko.

Dalyvavimas projektuose:

 • 2009 m. Europos Sąjungos Dvynių projektas RO/2007-IB/AG/02. Projekto partneriai: Rumunija, Buchareštas.
 • ES Struktūrinio fondo projektas „Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programų atnaujinimas“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-030. Mokymai programų rengimo, inovatyvių mokymo(si) kompetencijų įgijimui. Edinburgo Nappier universitetas, Edinburgas (Škotija).
 • Zoonozių susirgimai. Projekto partneriai: Ziuricho universitetas, Parazitologijos institutas. Šveicarija. Jungtinių tautų organizacija.
 • Projektas „Darbo rinkos aktualijas atitinkantis aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų profesinių kompetencijų įgijimas“ neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Modernaus pieno ūkio valdymas“. Projekto partneris – Lietuvos galvijų veisėjų asociacija.

 Organizuoti užsakomieji tyrimai:

 • Veterinarinės medicinos katedros atliktas VMVT užsakomasis tyrimas „Medaus higieninis įvertinimas ir bičių ligų paplitimas Vilniaus apskrities bitynuose“. 2007-04-31 parengta ir pateikta užsakovams galutinė tyrimo ataskaita.
 • 2020-11-19 atliktas užsakomasis UAB Alltech technologijos tyrimas „Mikotoksinų tyrimas pašaruose“ . 2020-12-20 parengta ir pateikta užsakovams galutinė tyrimo ataskaita.
 • 2020-12-04 atliktas užsakomasis ūkininko Sergej Vachoviak tyrimas „Koprologinis tyrimas“. Ūkininkui parengta ir pateikta galutinė tyrimo ataskaita.
 • 2020-12-18 atliktas užsakomasis ūkininko Artūto Rusako tyrimas „Koprologinis tyrimas“. Ūkininkui parengta ir pateikta galutinė tyrimo ataskaita.
 • 2020-12-30 atliktas užsakomasis ūkininkės Eligijos Drūlienės tyrimas „Limuzinų veislės suaugusių galvijų bandos (31 vnt.) užsikrėtimo žarnyno helmintais įvertinimas atliekant koprologinius tyrimus, tikslines konsultacijas, dėl gydymo ir biologinės saugos bei profilaktikos priemonių.“ 2021-06-20 ūkininkei parengta ir pateikta galutinė tyrimo ataskaita.

Organizuoti užsakomieji seminarai, mokymai:

 • Benamių kačių skaičiaus mažinimas ir kontrolė Lietuvoje: problema ir sprendimai.
 • Gyvūnų laikymo kultūra.
 • Mikotoksinų poveikis paukščių produktyvumui ir imuninei sistemai.
 • Neformaliojo profesinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tiekimas bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą. Mokymo programos: Akvakultūra (kodas 4916240001); Gyvūnų ir gyvulių priežiūra (kodas 4916400001); Kinologija ir felinologija (kodas 4916400002). Projektas „Parama užimtumui ir mobilumui“, kodas VP1-1.2-SADM-01-V-07-001.
 • Dėstymas Regioniniame žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centre mokymo programoje
 • „Ūkininkavimo pradmenys“.
 • „Universitetų paskaitų turas – ULT 2013″ (University Lecture Tour)“.