Aplinkos inžinerijos studijų krypties komitetas

  1. Komiteto pirmininkė – dr. Rimantė Kondratienė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros docentė;

Nariai:

  1. Gražina Palaitytė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja, docentė;
  2. Nijolė Liepienė, dekanė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros docentė;
  3. Rimantas Kondratas, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros lektorius;
  4. Idalija Marčiulionienė, UAB „HERBELA“ direktorė;
  5. Aušra Budginienė, UAB „Hortus et Domus“ direktorė;
  6. Erika Tichanovič, kraštovaizdžio dizaino studijų programos nuolatinės studijų formos trečio kurso studentė.