Chemijos studijų krypties komitetas

Chemijos studijų krypties komitetas:

Irena Čerčikienė, Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorė;
Nijolė Ružienė, Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja, Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorė;
Ingrida Radveikienė, Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorė;
Jolanta Jurkevičiūtė, Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorė, inžinierė-chemikė;
dr. Rasa Sukackaitė, UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vyresnioji mokslo darbuotoja;
dr. Inga Stankevičienė, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė;
Ieva Gruzdytė, cheminės analizės studijų programos nuolatinės studijų formos studentė.