Chemijos ir maisto technologijos katedra: mokslinė veikla

Katedros dėstytojai rengia mokslinius straipsnius, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvauja projektuose, vykdo mokslinius tyrimus.

Publikacijos mokslo leidiniuose

Jurkevičiūtė J.,  Ružienė N. (2021). Hibridinių šermukšnių vaisių kokybinių rodiklių pokyčiai laikymo metu. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kauno kolegija, Kaunas. Nr.17, P. 7-13. ISSN 1822-1068 / eISSN 2335-8904, http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/index

Markauskaitė, V., Čerčikienė, I. ir Jurkevičiūtė, J. (2021). Kumarino nustatymas skirtingų rūšių cinamone. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P.31-35. ISBN 978-609-436-062-6.

Sakalauskas S., Lazdauskienė J. (2021).  Pyrago kepinių šaldymas ir jo įtaka produkto kokybei. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos,  skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti ,straipsnių rinkinys. Vilnius P.78-82. ISBN 978-609-436-062-6.

Tamašauskas, L., Čerčikienė, I. ir Jurkevičiūtė, J. (2021). Betalainų kiekio nustatymas šviežiuose bei liofizuotuose burokėliuose. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P.19-23. ISBN 978-609-436-062-6.

Nguen Kong, A., Radveikienė, I. ir Jurkevičiūtė, J. (2021) Įvairios sudėties kompostų agrocheminių savybių nustatymas. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P.10- 14. ISBN 978-609-436-062-6

Markauskaitė, V., Čerčikienė, I. ir Jurkevičiūtė, J. (2021). HMF nustatymas skirtingų rūšių meduje. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P.28-35.  ISBN 978-609-436-062-6.

Bredulskytė, R. ir Čerčikienė, I. (2021). Termofikacinės elektrinės vandens kokybės vertinimas. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P.59-63. ISBN 978-609-436-062-6.

Kiseliovas, E., Čerčikienė, I. ir Jurkevičiūtė, J. (2021). Taninų kiekio nustatymas medžio žievėje. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos,  skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P. 24-27. ISBN 978-609-436-062-6.

Norgilas, L., Čerčikienė, I. ir Jurkevičiūtė, J. (2021). Bendro flavonoidų kiekio nustatymas ir antioksidacinis kanapių arbatos aktyvumas. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P. 54-58. ISBN 978-609-436-062-6.

Ružienė, N. (2021). Holistinių tyrimo metodų taikymas augalinės kilmės maisto produktų kokybės nustatymui. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P. 72-77. ISBN 978-609-436-062-6.

Abramavičiūtė, A. ir Jurkevičiūtė, J. (2021). Bendro polifenolinių junginių kiekio ir antioksidacinio aktyvumo nustatymas skirtingų rūšių cinamone. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos, skirtos Agrotechnologijų fakulteto 60 – metų jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius. P. 4-9. ISBN 978-609-436-062-6.

Stankevičienė, I., Jurkevičiūtė, J. (2019). Optimalių ekstrakcijos sąlygų parinkimas kofeino kiekio nustatymui arbatoje Efektyviosios skysčių chromatografijos metodu. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kauno kolegija, Kaunas. Nr.15, P. 26-30. ISSN 1822-1068/ eISSN 2335-8904.

Ivaško, R., Vasiljevas, E., Jurkevičiūtė, J., Stankevičienė, I. (2019). Taninų kiekio nustatymas ąžuolo gilėse spektrofotometriniu metodu. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. P. 90-93. ISBN 978-609-436-055-8.

Lazdauskienė, J., Ružienė, N. (2019). Sauso medaus panaudojimas kepinių gamyboje, įtaka kokybei ir maistinei vertei. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kauno kolegija, Kaunas. Nr.15, P. 36-41. ISSN 1822-1068/ eISSN 2335-8904, http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/index
(ISSN 1822-1068, e – leidinio ISBN 2335-8908).

Kepalienė, I., Gudavičiūtė, D. (2019). Research of Nutritional Habits of Prospective teachers. Rural environment. Education. Personality. (REEP): proceedings of the 12th international scientific conference. Jelgava. Latvia university of agriculture.  Vol. 12, P. 225-230. ISSN 2661-5207. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)].

Jakštaitė, K., Ignatavičiūtė, M., Stankevičienė, I. (2018). Svorio metodo mineralinei naftai nustatyti modifikavimas. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. P. 69-74. ISBN 978-609-436-055-8.

Stankevičienė, I., Jakštaitė, K. (2018). Svorio metodo mineralinei naftai nustatyti modifikavimas. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kauno kolegija, Kaunas. Nr. 14. P. 137-143. ISSN 1822-1068/ eISSN 2335-8904, http://ojs.kaunokolegija.lt/index.php/mttlk/index

Žygaitienė, B., Kepalienė, I., Baltusite, R. (2017). Moral values of generation Z students in general education schools of Lithuania and Latvia. Rural environment. Education. Personality. (REEP): proceedings of the 10th international scientific conference: Jelgava. Latvia university of agriculture. No. 10, P. 228-237. ISSN 2255-808X.  [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)].

Balčiūnaitė, R.,  Stankevičienė, I. (2017). Temperatūros įtaka šarmingumo nustatymo rezultatui. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. P. 36-38. ISBN 978-609-436-048-0.

Vasiljevas, E., Ivanova, D.,  Ivaško, R., Stankevičienė, I. (2017). Liesegang’o žiedų susidarymas. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Mokslinės praktinės konferencijos  straipsnių rinkinys. P. 54-57. ISBN 978-609-436-048-0.

Montvilaitė, G., Stankevičienė, I. (2017). Sulfatų nustatymo vandenyje skirtingais spektrofotometrais rezultatų palyginimas. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. P. 58-63. ISBN 978-609-436-048-0.

Čerčikienė, I., Ružienė, N., Jurkevičiūtė, J. (2016). Analizinės chemijos profesinių bakalaurų rengimas Vilniaus kolegijoje. Lietuvos chemijos mokytojų asociacijai – 20 metų. Straipsnių rinkinys. Lietuvos chemijos mokytojų asociacija. Vilnius. P. 61-66. ISBN 978-609-95812-0-0.

Lazdauskienė, J; Penkauskas, J., Slavinskaitė, G. (2016). Natūralių dažančių medžiagų panaudojimas makaronų gamyboje ir jų įtaka kokybei. Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai. Mokslinės praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. P. 84-94. ISBN 978-609-436-043-5.

Skaityti pranešimai konferencijose:

Kepalienė, I. (2021). Kaip paįvairinti technologijų pamokas. Pranešimas konferencijoje „Technologijos karantine. Kur lik judėsime po jo?“ Lietuvos technologijų mokytojų asociacija ir VILNIUS TECH.

Kepalienė, I. (2021). Tinkamas maitinimasis: aktualijos ir galimybės. Pranešimas respublikinėje konferencijoje mokytojams „Sveika mityba – raktas į sveikesnį gyvenimą“. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Šiaulių Dainų progimnazija. Vilniaus kolegija.

Grinė, E. (2021). Ar gali greitas maistas tapti sveikatai palankios mitybos dalimi. Pranešimas respublikinėje konferencijoje mokytojams „Sveika mityba – raktas į sveikesnį gyvenimą“. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Šiaulių Dainų progimnazija. Vilniaus kolegija.

Lazdauskienė, J. (2021). Augalinės žaliavos liofilizavimas ir įprastas džovinimas. Pranešimas respublikinėje konferencijoje mokytojams „Sveika mityba – raktas į sveikesnį gyvenimą“. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. Šiaulių Dainų progimnazija. Vilniaus kolegija.

Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose

Nordplus Higher Education 2019 Project NPHE-2019/10298. NORDPLUS projektas „Quality Aspects of Animal Products“

Užsakomasis projektas 2019/2020 UAB „Skulas“ degalinių tinklas. „Sveikatai palankūs užkandžiai UAB Skulas degalinių tinkle“ 2019/2020

Digital Support in Chemistry Teaching (Distinct) 2021.„Erasmus+“ strateginės partnerystės projektas su Jogailos universitetu, Lenkija (Krokuva).

Projektas „Mokymų organizavimo paslaugos mokinių sveikatinimo ir sveikatos gerinimo temomis Vilniaus rajone“ . 2021/2022. VŠI Profesinio mokymo centro ‚Žirmūnai“