Valstybinis studijų fonas kviečia užsienio lietuvius nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

  • priimti į pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką);
  • parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Užsienio lietuviai gali pretenduoti gauti:

  • stipendiją, kurios dydis yra 130,00 Eur per mėnesį;
  • socialinę išmoką, kurios dydis priklauso nuo studento socialinės padėties ir siekia nuo 203 iki 319 eurų. Ji išmokama vieną kartą per semestrą.

Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario semestre, iki vasario 20 d. privalo:

  • užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (paraiškos forma pateikta adresu http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai). Jei  reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.
  • užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas;
  • užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Daugiau informacijos apie finansinę paramą užsienio lietuviams: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/iseiviai