2017 m. kovo 20 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos 9-11 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo biologijos mokytoja Nijolė Motiejūnienė ir chemijos mokytojas Ježi Borovik. Praktiniame seminare dalyvavo 18 moksleivių. Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla. Moksleiviai pasidalino į dvi grupes. Lektorė I. Čerčikienė išdėstė teorinį titrimetrijos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė darbo eigą. Po to moksleiviai pasidalino į dvi grupes, vadovaujami lektorių I. Čerčikienės ir J. Jurkevičiūtės bei laborantės Karolinos, moksleiviai atliko praktikumą „Titrimetrija“. Acidimetriniu metodu nustatė natrio karbonato kiekį tiriamame tirpale titruodami stiklinėmis ir skaitmeninėmis biuretėmis bei automatiniu titratoriumi, apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.

Kita grupė, vadovaujama lektorės D. Židonytės ir laborantės Viktorijos atliko praktikumą „Procentinės koncentracijos tirpalų gamyba ir koncentracijos nustatymas areometru“. Moksleiviai susipažino su darbo metodika,  atliko skaičiavimus, pagamino procentinės koncentracijos tirpalus iš kristalohidratų, nustatė tirpimo šiluminį efektą, išmatavo pagaminto tirpalo koncentraciją areometru ir aptarė rezultatus.

Avižienių gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankosi antrą kartą. Svečiai liko patenkinti praktiniu seminaru, šiltu ir dėmesingu Chemijos katedros priėmimu.

Chemijos katedra