2016 m. gruodžio 7 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje  įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 3 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Daiva Morozovienė. Lektorė I. Čerčikienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, specializacijomis Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikos ir karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla. Chemijos katedros vedėja išaiškino moksleiviams kenksmingus ir pavojingus veiksnius chemijos laboratorijoje, aptarė saugos reikalavimus bei saugius praktinių darbų atlikimo būdus bei metodus. Praktiniame seminare „Titrimetrija“ dalyvavo 14 moksleivių. Lektorė I. Čerčikienė pristatė teorinį titrimetrijos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė darbo eigą. Po to moksleiviai, vadovaujami dėstytojų I. Čerčikienės ir J. Jurkevičiūtės bei laborantės Viktorijos, acidimetriniu metodu nustatė natrio karbonato kiekį tiriamame tirpale titruodami stiklinėmis ir skaitmeninėmis biuretėmis bei automatiniu titratoriumi, apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.

Praktiniame seminare „Organinių ir neorganinių junginių išskyrimas ir gryninimas“ dalyvavo 13 moksleivių. Šį seminarą vedė trečio kurso studijų programos Cheminė analizė studentė, prezidento A. Stulginskio stipendininkė, Gabrielė Šimonytė, jai asistavo kurso draugė Gintarė Montvilaitė ir laborantė Jūratė. Moksleiviai Soksleto aparatu išgavo medetkų ekstraktą ir ištyrė jo juslinės savybes, sublimavo jodą, išbandė jo tirpumą įvairiuose tirpikliuose, iš sausų arbatžolių sublimavimo būdu išskyrė kofeiną, gautus kofeino kristalus stebėjo pro mikroskopą. Iš morkų sulčių išekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje vitaminus A, D bei dalomajame piltuve atskyrė du tarpusavyje nesimaišančius sluoksnius. Etanoliu iš dilgėlių lapų išekstrahavo chlorofilą, atskyrė žalios spalvos pigmentą chlorofilą nuo geltonos spalvos – ksantofilo, kurį ekstrahavo benzinu. Adsorbcine aliuminio oksido kolonėle išskyrė spalvotas jonų zonas; vario tetraamoniako sulfato tirpalu tikrino silikagelio adsorbcines savybes. Moksleiviai aptarė ir pristatė eksperimentų rezultatus.

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankosi nebe pirmą kartą. Fakulteto svečiai liko patenkinti praktinių seminarų turiniu, šiltu ir dėmesingu Chemijos katedros priėmimu


Chemijos katedra