Seminaro metu dėstytojai mokėsi pritaikyti studijų procese mobilias aplikacijas (QR kodo skaitytuvas Mindly (mind mapping), miMind – Easy Mind Mapping, Snapseed (photo editing app), Pixlr (photo editing app) tinkamas tiek kompiuteriams, tiek išmaniesiems telefonams, kurias taikydamas dėstytojas galės užtikrinti grįžtamąjį studentų ryšį,  paskatinti studentus klausti bei atsakyti į dėstytojo pateiktus klausimus, dalyvauti grupiniuose darbuose, trumpose apklausose. Šiuolaikinis studijų procesas reikalauja iš dėstytojų apgalvotai taikyti įvairius mokymosi metodus.
Mokymus vedė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Edukacinių kompetencijų grupės vyriausioji specialistė dr. Gražina Droessiger.

                                                                                                               Prodekanė Ramunė Vanagaitė