Šventės laukimas toks pat svarbus kaip ir pati šventė. Tai tikrai nuostabus laikas įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, gyvenimo peržvelgimui, planų kūrimui.
Kalėdų laukimas, pasirengimas prasidėjo advento vainikų pynimu …..
Eglutės puošimu draugiškais aplinkai žaisliukais…….
Studentų ir dėstytojų popiete gaminant žaisliukus eglutei.. ……

Ir viskas pakvimpa meile artimui…
…ateina Kalėdos, jos jau čia. Beveik…

Spėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.

Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.

(Henrikas Radauskas)