2017 m. lapkričio 8 d. Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje lankėsi Vilniaus m. Juventos gimnazijos 3-4 klasių moksleiviai, lydimi chemijos mokytojos Alos Chodosovskajos.

Moksleiviai susidomėję išklausė informaciją apie studijų organizavimą Vilniaus kolegijoje, studijų programos Cheminė analizė struktūrą, jos įgyvendinimą, Studentų mokslinės draugijos veiklą bei įsidarbinimo galimybes. Po trumpo  saugaus darbo reikalavimų aptarimo Chemijos katedros lektorė D. Židonytė pristatė teorinį titrimetrijos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė praktinio darbo „Vandens kietumo nustatymas“ eigą. Moksleiviai, vadovaujami lektorės D. Židonytės konduktometru išmatavo vandens savitąjį elektrinį laidį (SEL), nustatė laikiną vandens kietumą acidimetriniu metodu, titruodami stiklinėmis biuretėmis bei kompleksonometrijos metodu, titruodami skaitmeninėmis biuretėmis. Darbo pabaigoje apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.

Fakulteto svečiai liko patenkinti praktiniu seminaru, šiltu ir dėmesingu Chemijos katedros dėstytojų ir laborančių priėmimu.

 

Chemijos katedra