Maisto technologija

Ištęstinių studijų organizavimo būdų poreikio tyrimas 2013

Apklausos dėl baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybės vertinimo rezultatai 2011-2012

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių nuomonės apklausos apie baigiamųjų darbų kokybę ir gynimą rezultatai 2012

Tyrimo dėl specialiųjų technologijų praktikos atlikimo kokybės rezultatai 2011/2012

Apklausos apie studijų kokybę rezultatai

Apklausos dėl baigiamųjų darbų vadovų konsultaciijų kokybės vertinimo rezultatai 2012/2013 m.m.

Baigiamųjų darbų gynimo komisijos narių nuomonės apie baigiamųjų darbų kokybę ir gynimą resultatai 2013/2014 m.m.

Apklausos dėl baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybės vertinimo rezultatai 2013/2014 m.m.

Darbdavių apklausos dėl MT absolventų poreikio tyrimo rezultatai (2014)

Maisto technologijos studijų programos kokybės tyrimo ataskaita 2014

Baigiamųjų darbų Kvalifikavimo komisijos narių nuomonės apie baigiamųjų darbų kokybę ir gynimą rezultatai 2015 m.

Apklausos dėl baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybės vertinimo rezultatai 2015 m.

Maisto technologijos studijų programos absolventų ir darbdavių atliktų apklausų rezultatų lyginamoji analizė 2010-2015 m. (2016)

MT nuolatinių ir ištęstinių studijų I, II, III kursų modulio studijų kokybės tyrimas (2016)

MT studijų programos baigiamųjų darbų ir jų gynimo kokybės tyrimas 2016 m.

Apklausos dėl baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybės vertinimo tyrimas 2016 m

Maisto technologijos studijų programos absolventų įsidarbinimo tyrimas 2016 m.

MT BD kokybės ir gynimo tyrimas 2017 m.

Apklausos dėl BD vadovų konsultacijų kokybės vertinimo tyrimas 2017 m.

MT baigiamųjų darbų kokybė ir gynimas 2018

MT BD vadovų vertinimas 2018 m.

MT absolventų įsidarbinimo tyrimo rezultati 2018 m.