Maisto technologija

Baigiamųjų darbų Kvalifikavimo komisijos narių nuomonės apie baigiamųjų darbų kokybę ir gynimą rezultatai 2015 m.

Apklausos dėl baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybės vertinimo rezultatai 2015 m.

Maisto technologijos studijų programos absolventų ir darbdavių atliktų apklausų rezultatų lyginamoji analizė 2010-2015 m. (2016)

MT nuolatinių ir ištęstinių studijų I, II, III kursų modulio studijų kokybės tyrimas (2016)

MT studijų programos baigiamųjų darbų ir jų gynimo kokybės tyrimas 2016 m.

Apklausos dėl baigiamųjų darbų vadovų konsultacijų kokybės vertinimo tyrimas 2016 m

Maisto technologijos studijų programos absolventų įsidarbinimo tyrimas 2016 m.

MT BD kokybės ir gynimo tyrimas 2017 m.

Apklausos dėl BD vadovų konsultacijų kokybės vertinimo tyrimas 2017 m.

MT baigiamųjų darbų kokybė ir gynimas 2018

MT BD vadovų vertinimas 2018 m.

MT absolventų įsidarbinimo tyrimo rezultati 2018 m.

MT Baigiamųjų darbų kokybė ir gynimas 2019

 

Darbdaviai apie MT studijų programos studentų pasirengimą profesinei veiklai (BTMK) 2019

Darbdaviai apie MT studijų programos studentų pasirengimą profesinei veiklai (BP) 2019

Praktikos (BP) atliekamos ne fakultete vertinimas 2019

Praktikos (BTMK) atliekamos ne fakultete vertinimas 2019

Baigiamojo kurso MT studentų apklausos apie studijų programą tyrimas 2019

MT absolventų (2019) Įsidarbinmo tyrimas 2020

Darbdaviai apie MT studijų programos studentų pasirengimą profesinei veiklai 2019/2020 m.m. rudens semestras